SAP

The M Matrix : Visualize Data to Win – Event on June 24, 2016

The M Matrix : Visualize Data to Win ปัจจุบันโลกของเราได้ก้าวสู่ยุคแห่งสารสนเทศ และท่ามกลางสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การดำเนินการใดๆ ขององค์กร จะต้องมีการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้น จึงปฏิเสธิมิได้ว่า ข้อมูลทางธุรกิจของบริษัทท่านนั้น มีส่วนสำคัญในการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ การใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์มากขึ้นในการบริหาร การใช้ข้อมูลเพื่อให้การบริหารงานรวดเร็ว สะดวก และ รัดกุมมากขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยความร่วมมือกับ Partner ชั้นนำหลายบริษัท รวมทั้ง บริษัท Ardency Consultant จำกัด จึงจัดงานสัมมนา ?The M Matrix ? Visualize Data to Win? ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ห้อง Convention Hall ตึก G ชั้น 2 ภายในงานแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายบริษัทกว่า 200 ท่าน ได้รับฟังบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ Organization Transformation จาก บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำ Azendian Solution และร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการบริหารข้อมูลจาก บริษัท CP ALL Public Company Limited โดยทางบริษัท Ardency…

Read More

BAAC SmartHR (SAP ECC6.0) Go Live

พิธีเปิดโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Start Smart HR) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ขึ้นใช้งานจริงทั่วประเทศ Go Live ระยะที่ 1 โดยกลุ่มร่วมทำงาน CTC-ARD Consortium (Com Trading และ Ardency Consultant) เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 โดยมีคุณลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ?? ??

Read More

BAAC Train the Trainer for Smart HR Project

การอบรม Train the Trainer สำหรับโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Smart HR) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดย บริษัท Ardency Consultant จำกัด ระหว่างวันที่ 9 – 17 กุมภาพันธ์ ?2558 ?ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ สวนดุสิต ??

Read More

Job @ Ardency : SAP HR Senior / Junior Consultant (All modules)

SAP HCM Senior / Junior Consultant (All modules)?: OM/RC/PA/PD/TE/BN/CM/TM/PY/ ECM/ E-RC/ ELN/ ESS-MSS/ Talent Management   Job description /Key responsibility: SAP HCM Consulting professionals are involved in the design and implementation of custom, technology enabled business solutions. Our Consulting professionals function as integrators, bringing together process and technology solutions to serve business requirement. Apply strong knowledge of the business processes for designing, developing, and testing SAP functions associated with Human Resource (HR) operations. Facilitate blueprinting and design sessions and create…

Read More

Job @ Ardency : SAP ABAP / WebDynpro Developer

SAP ABAP/Webdynpro developer Job description /Key responsibility: ABAP Coding, Smartforms, SAPscripts etc. test, debug and modify. Facilitates the implementation and support of SAP to enhance the clients? business functionality and overall performance, while maintaining a high degree of customer satisfaction. Responsible primarily for successful implementation of SAP, including providing functional expertise, guidance, presentation, and instruction on SAP products to clients. Acts as liaison with client for troubleshooting: investigates, analyses, and solves software problems and maps client business requirements, processes and…

Read More

BAAC Business Blueprint Presentation

การนำเสนอการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ?ในระบบ SAP ECC6.0 HR, ESS/MSS, Opentext, Nakisa Organization Visualization และ Business Intelligent / Business Object โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Smart HR) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดย บริษัท Ardency Consultant จำกัด?เมื่อวันที่ 6?สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 15? ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ บางเขน  

Read More

BAAC SAP HR Overview Training

การอบรม SAP HR Overview โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Smart HR) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดย บริษัท Ardency Consultant จำกัด เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ?ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 24?ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ บางเขน

Read More

BAAC SmartHR Project Kick-Off Meeting

พิธีเปิดโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Start Smart HR) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยกลุ่มร่วมทำงาน CTC-ARD Consortium (Com Trading และ Ardency Consultant) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Miracle Grand โดยมีคุณลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

Read More
© Ardency Consultant Co.,Ltd. 2016. Intuition theme by CPOThemes.