พิธีเปิดโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Start Smart HR) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยกลุ่มร่วมทำงาน CTC-ARD Consortium (Com Trading และ Ardency Consultant) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Miracle Grand โดยมีคุณลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี