Ardency

K2 : Driving up Digital Transformation for Next Gen Manufacturing

K2 : Driving up Digital Transformation for Next Gen Manufacturing เมื่อวันศุกร์?ที่ 23?กันยายน 2559 K2 ประเทศไทย ร่วมกับบริษัท Ardency Consultant จำกัด จัดงานสัมมนา ?Driving up Digital Transformation for Next Gen Manufacturing? ณ โรงแรม คามิโอ แกรนด์ จังหวัด ระยอง วัตถุประสงค์ : – เพื่อภาคอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่พร้อมรับเศรษฐกิจดิจิทัล – เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดโดยใช้ต้นทุนที่ลดน้อยลงในโรงงานยุคใหม่ – เพื่อระบบไอทีที่สามารถดูแลควบคุมได้อย่างสะดวกสามารถเข้าถึงและปรับแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

Read More

Make HR Smarter – Event on 22 March 2016

เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 ?K2 ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท Ardency Consultant จำกัด ผู้นำด้านที่ปรึกษาการวางระบบบริหารงานบุคคลด้วย SAP และ บริษัท TCC Technology ผู้นำด้าน Cloud Solutions ได้เชิญผู้บริหารด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล และผู้บริหารด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทชั้นนำต่างๆ เข้าร่วมงาน Make HR Smarter ณ The Lounge 195 ชั้น M อาคาร Empire Tower วันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 ? 12.00 น.  

Read More

Make HR Smarter Event

    Make HR Smarter?เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อ HR โฉมใหม่ ก้าวใหม่แห่งความสมบูรณ์แบบของฝ่ายงานบุคคล ลดความผิดพลาดการทำงานด้านเอกสาร พร้อมรับฟังกรณีศึกษาที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น   K2 ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท Ardency Consultant จำกัด ผู้นำด้านที่ปรึกษาการวางระบบบริหารงานบุคคลด้วย SAP และ บริษัท TCC Technology ผู้นำด้าน Cloud Solutions ขอเชิญร่วมงาน Make HR Smarter ณ The Lounge 195 ชั้น M อาคาร Empire Tower วันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 12.00 น.   ลงทะเบียนที่นี่   ติดต่อ 02-642-3400 ต่อ 3903 คุณศุภลักษณ์ มั่นไทย e-mail : suppalukm@arip.co.th

Read More

BAAC SmartHR (SAP ECC6.0) Phase II (Talent Management & BI/BW) Go Live

พิธีเปิดโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Start Smart HR) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ขึ้นใช้งานจริงทั่วประเทศ Go Live ระยะที่ 2 ซึ่งประกอบไปด้วยระบบงานบริหารบุคคลที่มีความสามารถ (SAP Talent Management) รวมไปถึงการจัดการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning/Career Planning), Nakisa TalentHub for Managers/HR and Executives) และระบบข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง (SAP Business Intelligence/Business Information Warehouse)?โดยกลุ่มร่วมทำงาน CTC-ARD Consortium (Com Trading และ Ardency Consultant) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558

Read More

BAAC SmartHR (SAP ECC6.0) Go Live

พิธีเปิดโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Start Smart HR) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ขึ้นใช้งานจริงทั่วประเทศ Go Live ระยะที่ 1 โดยกลุ่มร่วมทำงาน CTC-ARD Consortium (Com Trading และ Ardency Consultant) เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 โดยมีคุณลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ?? ??

Read More

BAAC SAP Talent Management and Nakisa TalentHub Overview Training

การอบรม SAP Talent Management and Nakisa TalentHub Overview?โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Smart HR) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อเริ่มดำเนินการในระยะที่ 2 โดย บริษัท Ardency Consultant จำกัด เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ?ณ ห้อง?Theatre ชั้น 3?ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ บางเขน ??

Read More

BAAC Train the Trainer for Smart HR Project

การอบรม Train the Trainer สำหรับโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Smart HR) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดย บริษัท Ardency Consultant จำกัด ระหว่างวันที่ 9 – 17 กุมภาพันธ์ ?2558 ?ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ สวนดุสิต ??

Read More

Job @ Ardency : SAP HR Senior / Junior Consultant (All modules)

SAP HCM Senior / Junior Consultant (All modules)?: OM/RC/PA/PD/TE/BN/CM/TM/PY/ ECM/ E-RC/ ELN/ ESS-MSS/ Talent Management   Job description /Key responsibility: SAP HCM Consulting professionals are involved in the design and implementation of custom, technology enabled business solutions. Our Consulting professionals function as integrators, bringing together process and technology solutions to serve business requirement. Apply strong knowledge of the business processes for designing, developing, and testing SAP functions associated with Human Resource (HR) operations. Facilitate blueprinting and design sessions and create…

Read More

Job @ Ardency : SAP ABAP / WebDynpro Developer

SAP ABAP/Webdynpro developer Job description /Key responsibility: ABAP Coding, Smartforms, SAPscripts etc. test, debug and modify. Facilitates the implementation and support of SAP to enhance the clients? business functionality and overall performance, while maintaining a high degree of customer satisfaction. Responsible primarily for successful implementation of SAP, including providing functional expertise, guidance, presentation, and instruction on SAP products to clients. Acts as liaison with client for troubleshooting: investigates, analyses, and solves software problems and maps client business requirements, processes and…

Read More

BAAC Business Blueprint Presentation

การนำเสนอการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ?ในระบบ SAP ECC6.0 HR, ESS/MSS, Opentext, Nakisa Organization Visualization และ Business Intelligent / Business Object โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Smart HR) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดย บริษัท Ardency Consultant จำกัด?เมื่อวันที่ 6?สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 15? ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ บางเขน  

Read More
© Ardency Consultant Co.,Ltd. 2016. Intuition theme by CPOThemes.