ธกส

BAAC SmartHR (SAP ECC6.0) Phase II (Talent Management & BI/BW) Go Live

พิธีเปิดโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Start Smart HR) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ขึ้นใช้งานจริงทั่วประเทศ Go Live ระยะที่ 2 ซึ่งประกอบไปด้วยระบบงานบริหารบุคคลที่มีความสามารถ (SAP Talent Management) รวมไปถึงการจัดการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning/Career Planning), Nakisa TalentHub for Managers/HR and Executives) และระบบข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง (SAP Business Intelligence/Business Information Warehouse)?โดยกลุ่มร่วมทำงาน CTC-ARD Consortium (Com Trading และ Ardency Consultant) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558

Read More

BAAC SmartHR (SAP ECC6.0) Go Live

พิธีเปิดโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Start Smart HR) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ขึ้นใช้งานจริงทั่วประเทศ Go Live ระยะที่ 1 โดยกลุ่มร่วมทำงาน CTC-ARD Consortium (Com Trading และ Ardency Consultant) เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 โดยมีคุณลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ?? ??

Read More

BAAC SAP Talent Management and Nakisa TalentHub Overview Training

การอบรม SAP Talent Management and Nakisa TalentHub Overview?โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Smart HR) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อเริ่มดำเนินการในระยะที่ 2 โดย บริษัท Ardency Consultant จำกัด เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ?ณ ห้อง?Theatre ชั้น 3?ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ บางเขน ??

Read More

BAAC Train the Trainer for Smart HR Project

การอบรม Train the Trainer สำหรับโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Smart HR) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดย บริษัท Ardency Consultant จำกัด ระหว่างวันที่ 9 – 17 กุมภาพันธ์ ?2558 ?ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ สวนดุสิต ??

Read More

BAAC Business Blueprint Presentation

การนำเสนอการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ?ในระบบ SAP ECC6.0 HR, ESS/MSS, Opentext, Nakisa Organization Visualization และ Business Intelligent / Business Object โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Smart HR) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดย บริษัท Ardency Consultant จำกัด?เมื่อวันที่ 6?สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 15? ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ บางเขน  

Read More

BAAC SAP HR Overview Training

การอบรม SAP HR Overview โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Smart HR) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดย บริษัท Ardency Consultant จำกัด เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ?ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 24?ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ บางเขน

Read More

BAAC SmartHR Project Kick-Off Meeting

พิธีเปิดโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Start Smart HR) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยกลุ่มร่วมทำงาน CTC-ARD Consortium (Com Trading และ Ardency Consultant) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Miracle Grand โดยมีคุณลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

Read More
© Ardency Consultant Co.,Ltd. 2016. Intuition theme by CPOThemes.