พิธีเปิดโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Start Smart HR) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ขึ้นใช้งานจริงทั่วประเทศ Go Live ระยะที่ 1 โดยกลุ่มร่วมทำงาน CTC-ARD Consortium (Com Trading และ Ardency Consultant) เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558

โดยมีคุณลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี


_PSW0834

_PSW0767

_PSW0666 _PSW0682 _PSW0704 _PSW0713 _PSW0720 _PSW0729 _PSW0748 _PSW0766??_PSW0777 _PSW0806 _PSW0825??_PSW0847 _PSW0851 _PSW0858 _PSW0859 _PSW0861 _PSW0865 _PSW0869 _PSW0874 _PSW0882 _PSW0886 _PSW0892 _PSW0896 _PSW0902