ardencyc_wpadmin

K2 : Driving up Digital Transformation for Next Gen Manufacturing

K2 : Driving up Digital Transformation for Next Gen Manufacturing เมื่อวันศุกร์?ที่ 23?กันยายน 2559 K2 ประเทศไทย ร่วมกับบริษัท Ardency Consultant จำกัด จัดงานสัมมนา ?Driving up Digital Transformation for Next Gen Manufacturing? ณ โรงแรม คามิโอ แกรนด์ จังหวัด ระยอง วัตถุประสงค์ : – เพื่อภาคอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่พร้อมรับเศรษฐกิจดิจิทัล – เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดโดยใช้ต้นทุนที่ลดน้อยลงในโรงงานยุคใหม่ – เพื่อระบบไอทีที่สามารถดูแลควบคุมได้อย่างสะดวกสามารถเข้าถึงและปรับแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

Read More

Job @ Ardency : Sale Representatives (4 Vacancies)

Sale Representatives (4 Positions) Job description /Key responsibility: To sell business applications software etc. SAP, BPM, K2 software and other enterprise software Service customer, maintain closely customer relationship Seek new market and build new relationships / prospects / customers Coordination with Presale, Consultants and Developers Qualifications: Bachelor?s degree or higher in any field Experience selling business applications software, or IT solution. Good interpersonal, communication skill and presentation skill. Knowledge in enterprise business applications such as ERP, Microsoft SharePoint, K2 and…

Read More

Job @ Ardency : Web Developer (.Net) / K2 Developer

Web Developer (.Net) / K2 Developer (10 Positions) Job description /Key responsibility: The purpose of the developer is for designing framework architect, writing and testing programs to create or modify information systems that are appropriate for users? needs and consistent with the overall design of the organization?s information systems architecture. The developer is the key resource in delivering information and enhancements to allow the company to evolve. Qualifications: Bachelor?s degree or Master?s degree in major of computer sciences, IT or…

Read More

The M Matrix : Visualize Data to Win – Event on June 24, 2016

The M Matrix : Visualize Data to Win ปัจจุบันโลกของเราได้ก้าวสู่ยุคแห่งสารสนเทศ และท่ามกลางสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การดำเนินการใดๆ ขององค์กร จะต้องมีการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้น จึงปฏิเสธิมิได้ว่า ข้อมูลทางธุรกิจของบริษัทท่านนั้น มีส่วนสำคัญในการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ การใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์มากขึ้นในการบริหาร การใช้ข้อมูลเพื่อให้การบริหารงานรวดเร็ว สะดวก และ รัดกุมมากขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยความร่วมมือกับ Partner ชั้นนำหลายบริษัท รวมทั้ง บริษัท Ardency Consultant จำกัด จึงจัดงานสัมมนา ?The M Matrix ? Visualize Data to Win? ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ห้อง Convention Hall ตึก G ชั้น 2 ภายในงานแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายบริษัทกว่า 200 ท่าน ได้รับฟังบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ Organization Transformation จาก บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำ Azendian Solution และร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการบริหารข้อมูลจาก บริษัท CP ALL Public Company Limited โดยทางบริษัท Ardency…

Read More

Make HR Smarter – Event on 22 March 2016

เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 ?K2 ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท Ardency Consultant จำกัด ผู้นำด้านที่ปรึกษาการวางระบบบริหารงานบุคคลด้วย SAP และ บริษัท TCC Technology ผู้นำด้าน Cloud Solutions ได้เชิญผู้บริหารด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล และผู้บริหารด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทชั้นนำต่างๆ เข้าร่วมงาน Make HR Smarter ณ The Lounge 195 ชั้น M อาคาร Empire Tower วันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 ? 12.00 น.  

Read More

Make HR Smarter Event

    Make HR Smarter?เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อ HR โฉมใหม่ ก้าวใหม่แห่งความสมบูรณ์แบบของฝ่ายงานบุคคล ลดความผิดพลาดการทำงานด้านเอกสาร พร้อมรับฟังกรณีศึกษาที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น   K2 ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท Ardency Consultant จำกัด ผู้นำด้านที่ปรึกษาการวางระบบบริหารงานบุคคลด้วย SAP และ บริษัท TCC Technology ผู้นำด้าน Cloud Solutions ขอเชิญร่วมงาน Make HR Smarter ณ The Lounge 195 ชั้น M อาคาร Empire Tower วันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 12.00 น.   ลงทะเบียนที่นี่   ติดต่อ 02-642-3400 ต่อ 3903 คุณศุภลักษณ์ มั่นไทย e-mail : suppalukm@arip.co.th

Read More

BAAC SmartHR (SAP ECC6.0) Phase II (Talent Management & BI/BW) Go Live

พิธีเปิดโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Start Smart HR) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ขึ้นใช้งานจริงทั่วประเทศ Go Live ระยะที่ 2 ซึ่งประกอบไปด้วยระบบงานบริหารบุคคลที่มีความสามารถ (SAP Talent Management) รวมไปถึงการจัดการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning/Career Planning), Nakisa TalentHub for Managers/HR and Executives) และระบบข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง (SAP Business Intelligence/Business Information Warehouse)?โดยกลุ่มร่วมทำงาน CTC-ARD Consortium (Com Trading และ Ardency Consultant) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558

Read More

BAAC SmartHR (SAP ECC6.0) Go Live

พิธีเปิดโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Start Smart HR) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ขึ้นใช้งานจริงทั่วประเทศ Go Live ระยะที่ 1 โดยกลุ่มร่วมทำงาน CTC-ARD Consortium (Com Trading และ Ardency Consultant) เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 โดยมีคุณลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ?? ??

Read More

BAAC SAP Talent Management and Nakisa TalentHub Overview Training

การอบรม SAP Talent Management and Nakisa TalentHub Overview?โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Smart HR) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อเริ่มดำเนินการในระยะที่ 2 โดย บริษัท Ardency Consultant จำกัด เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ?ณ ห้อง?Theatre ชั้น 3?ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ บางเขน ??

Read More

BAAC Train the Trainer for Smart HR Project

การอบรม Train the Trainer สำหรับโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Smart HR) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดย บริษัท Ardency Consultant จำกัด ระหว่างวันที่ 9 – 17 กุมภาพันธ์ ?2558 ?ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ สวนดุสิต ??

Read More
© Ardency Consultant Co.,Ltd. 2016. Intuition theme by CPOThemes.